MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2017-03-17
2017-03-17 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

UPDATE
stav k 21.4.2017 – viac ako 90 percent linkov obnovených

Dnes bola obnovená funkčnosť takmer všetkých linkov/ukážok
- v riešení je ešte časť audiobiblia. Ak by ste narazili na nejaký konkrétny starší príspevok, v ktorom ešte nejde prehrávanie, prosím info do commentu, ďakujem!
sem

stav k 17.3.2017- nefunkčné linky
Vážení návštevníci portálu, od 15.3. poskytovateľ úložného priestoru /dropbox/ zmenil spôsob verejného zdieľania súborov, následkom čoho sa linky/odkazy na mp3 ukážky nahrávok stali neplatné aj ich prehrávanie nefunkčné. Vzhľadom na vysokú časovú náročnosť aktualizácie linkov v rámci celého archívu, prosím o trpezlivosť pri riešení vzniknutej situácie.

2016-07-23
2016-07-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, sladké slová pre ľud hriešny do srdca môjho vnikajú,
hoc tým, čo sú na skutky pyšní, sa pohoršlivými zdajú,
z nich srdce moje radosť má, Ježiš hriešnikov prijíma.

2. Hľa, pastier hľadá neúnavne i jednu stratenú ovcu,
aj mňa milosťou obdar, Pane, a priviň ku svojmu srdcu,
nech láska Tvoja veliká zachráni aj mňa hriešnika.

3. Aj žena peniaz svoj stratený kým nenájde, hľadá pilne,
hľadaj Ty mňa, som opustený, zašiel som na cesty mylné.
Z prachu ma zdvihni biedneho, na milosť prijmi hriešneho.

4. Tvoj dobrý Duch ma ráč sprevádzať, kým dávaš život na zemi,
keď budem raz k Tebe odchádzať do zástupov vyvolených,
Ježiši drahý, prijmi ma, kde Boh hriešnikov prijíma.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:34 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Žehnajúce ruky, Pane, rozšír ponad celý svet,
kto putuje ešte stále, domov šťastne ho priveď.

2. Kiež nik nie je zatratený, i keď tápe v temnote,
veď či je niekto na zemi, čo nezblúdil v živote?

3. Tvoja láska je nám svetlom, svieti vo tme každému;
zbav nás zlého v čase temnom, priveď ku dňu novému!

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:36 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tvoja milosť presahuje, Bože, svetov hranice,
požehnáva, potešuje, dáva darov tisíce;
Bože môj, moje dúfanie, vypočuj zbožné volanie,
vyslyš modlitbu moju.

2. Nežiadam si žiť v hojnosti, ale vrúcne prosím len:
Daruj zo svojej milosti, čo treba na každý deň,
dopraj múdrosti, aby som Ťa vzýval do konca života;
v Kristovi Teba poznal.

3. Ani o česť ani slávu, veci toľko žiadané,
nemodlím sa, iba pravú vieru chcem mať, môj Pane,
mojou cťou je Teba uctiť, mojou slávou vždy s Tebou byť,
túžbou blížnych milovať.

4. Nebudem Ťa ani žiadať o dlhý vek v časnosti,
v šťastí mi ráč pokoru dať, v nešťastí zmužilosti.
V tvojich rukách sú moje dni, a keď príde ten posledný,
obdar ma večnou spásou.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče môj, tak vysoko si, až sa mi zdá, že Ťa niet,
lež moja sa duša hrozí, aký prázdny bol by svet;
i žiadosť ju mocná schváti hľadať Ťa, priblížiť sa Ti,
ak má žiť a kráčať vpred.

2. Volám k Tebe vo dne, v noci, tvár obraciam k blankytu,
som jak dieťa bez pomoci, ó, daj mi znať, že si tu.
Tak ma trápi, tak ma mätie osamelosť duše v svete,
tak túžim mať záštitu.

3. Daj, nech vidia oči moje Krista, ktorý svieti nám,
daj poznať, jak bezpečné je Tvojím svetlom čeliť tmám,
proti telu, proti svetu daj mi viery milosť svätú,
v mojom srdci sprav si chrám.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)