MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-19
2012-05-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme všetci v jediného Boha Otca všemohúceho,
Stvoriteľom je mocným všetkého.
2. Aj v Ježiša, Syna Božieho, jediného Pána večného,
ktorý sa počal z Ducha Svätého.
3. Vôľu Otca vo všetkom konal a na kríži v bolestiach skonal,
na tretí deň však slávne z mŕtvych vstal.
4. Po vzkriesení vstúpil k Otcovi na nebesá do večnej slávy,
aby tam verným miesto pripravil.
5. Z nebies slávy opäť k nám príde, a na svojom poslednom súde živých i mŕtvych On súdiť bude.
6. Veríme aj v Ducha Svätého, svätú cirkev spravujúceho;
a v živote večný z milosti Jeho.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)