MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, zbor premilý, k nám bôľ, žiaľ vkročili,
keď verný služobník nás opustil na Boží premocný hlas.
2. Pán Ježiš bol s ním a žehnal slovo, čin,
slúžil Mu po celý čas, vo viere znášal aj bolesti tiaž.
3. Tak budoval on na Skale slova dom,
hosťom tiež kajúcim bol v chráme, keď prestretý Pánov mal stôl.
4. O jednotu dbal a pokoj miloval,
verne však pri pravde stál, bránil ju, pred nikým nezakrýval.
5. Spory, hádok blen, čo cirkvi škodia len,
horlivo utišoval, lásky a svornosti príklad nám dal.
6. Teraz odchodí, Pán ho vyslobodil,
pozbavil bolestí, rán, tam, kde mu príbytok pripravil sám.
7. Bože, pohliadni na život príkladný,
v pokore vďačíme zaň, z milosti prijmi ho, nebeský Pán.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:08 min)