MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)

2011-04-13
2011-04-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, náš milý Otče, všemohúci Bože;
ó, zmiluj sa nad nami!
2. Synovi svojmu dal si trpieť, za hriešny svet umrieť;
ó, zmiluj sa nad nami.
3. Kriste, krvou si za náš hriech platil, smrťou nás vykúpil;
ó, zmiluj sa nad nami!
4. Kriste, pre svoj kríž a poníženie, prácu utrpenie;
ó, zmiluj sa nad nami!
5. Bože, Duchu Svätý, Tebou Kristus v Panne počatý
prišiel hriešnych spasiť; ó, zmiluj sa nad nami!
6. Ty ráč nám pomáhať, v spoločenstve s Kristom zotrvať;
verne Ho vyznávať; ó, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)