MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-08
2012-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2012-05-08
2012-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal,
večnú Božiu slávu mocne zvestoval.
Žije Kristus, Pán náš, s Ním budeme žiť,
s Ním je hodno trpieť, s Ním aj zvíťaziť!
Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal,
večnú Božiu slávu mocne dokázal!
2. Plesaj, ľud Boží! Z Jeho vzkriesenia
viera, nádej, láska hojne pramenia,
Pán náš najslávnejší – Darca útechy,
hriešnikom kajúcim odpúšťa hriechy.
Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal,
večnú Božiu lásku mocne dokázal.
3. Všetkých nás spája láska Kristova,
v nej je radosť stála, pomoc hotová.
Útechu v nej máme, hrob nás nermúti
ani nezastiera tieň večnej smrti.
Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal,
večnú Božiu milosť mocne dokázal.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:02 min)