2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čím väčší kríž, tým bližšie nebo, pod krížom Boh nám bližšie je,
kto tu ešte v trápení nebol, ten smrť a súd si zľahčuje:
koho Boh cvičí v súžení, ten bude blahoslavený.
2. Čím väčší kríž, tým väčšia viera, palma pod bremenom rastie,
kresťan si zo sĺz perly zbiera, a nezlomí ho nešťastie,
jeho viera v kríži silnie, prekoná každé súženie.
3. Čím väčší kríž, tým väčšia láska, vetrom sa aj oheň množí,
keď pominie sa búrka ťažká, hneď slnko lúče rozloží,
sťa olej do ohňa vliaty, tak nám kríž lásku roznieti.
4. Čím väčší kríž, tým väčšia nádej, ktorá nezahanbí nikdy,
pomáha najmä v chvíli ťažkej, i za mračnom slnko vidí,
kotva loď v búrke zachráni, nádej dá prísľub záchrany.
5. Čím väčší kríž, tým bližší Ježiš, keď ľudská pomoc zlyháva,
len Jeho chyť sa – a uvidíš, svojim pravicu podáva.
On aj v hroznej chvíli smrti poteší a vyslobodí.
6. Ukrižovaný, daj mi Tvoj kríž vždy úprimnejšie milovať;
uľahči to, čo mi naložíš, najmä však pomôž zachovať
vieru, lásku, nádej vo mne a kríž prenášať pokorne.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:57 min)