MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V tichosti, vo vzácnom čase, Bože, keď sa modlievam,
alebo keď s túžbou v hlase, Pane, vrúcne Ti spievam,
aké vtedy milé cíti duša chvíle,
vznáša sa do výšin neba, vidí raj, hľadí na Teba.
2. Pán Ježiš sa za nás modlil, ba aj za nepriateľov,
Otca na modlitbách prosil horlivo dušou celou,
príklad nám ukázal, a svojim prikázal:
Modlite sa, vytrvajte, pokušenie premáhajte!
3. Modlitba nám v každom boji dáva silu a stálosť,
nábožný spev upokojí úzkosť srdca a žalosť;
každé zlé zmýšľanie, svet a pokušenie
s vierou v Krista premôžeme modlitbami v Jeho mene.
4. Spev, modlitba, vy najmilšie srdca môjho radosti,
s vami sa k dokonalejšej chcem priblížiť zbožnosti;
vieru upevníte, lásku roznietite,
istotou sa nádej stane, že v Kristu spásu získame.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)