MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-01
2013-07-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Po svojej večnej spáse túžim ja celým srdcom, Pane môj,
dosť dlho sa už v tele súžim a čakám, že kríž zložím svoj,
a rana sa mi zahojí: Prepusť ma, Pane, v pokoji.

2. Starnúcim okom keď sa dívam na mnohé roky života, poznávam, čo mi viera živá a Božia dala dobrota,
prečo neklesol som v boji: Prepusť ma, Pane, v pokoji.

3. Veď čože dáva žitie časné? Len mnohú súžbu, bôľ a strasť; tak jeho svetlo keď už zhasne, ja túžim uzrieť večnú vlasť;
do neba duch môj sa strojí: Prepusť ma Pane, v pokoji.

4. Čím dlhšie trvá život časný, čím pribúda viac ťažkostí,
tým viacej pohľad viery jasný sa upiera do večnosti.
Tá všetky túžby ukojí: Prepusť ma Pane, v pokoji.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-07-26
2011-07-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)