MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Jezu, Tvoje hrozné rany, bolestné umučenie,
sú liekom, ktorý ma chráni v nich nájdem potešenie;
keď mi myseľ poblúdi, keď sa zlá žiadosť vzbudí,
spomeniem i na tie rany, to pred pádom ma zachráni.
2. Rany Tvoje posilňujú v trápení a ťažkosti,
veru v srdci upevňujú, zbavia beznádejnosti.
Keď sa Tvoju smrť myslím, nezúfam si, som istým,
že mi Tvoje umučenie zmierni bolesť a súženie.
3. Svoju nádej v Tebe skladám, útočište si moje,
v Tvojej smrti život hľadám, že neumriem dobre viem,
srdce plesá radosťou nad nesmiernou milosťou;
Tvoje horké umučenie je môj život a spasenie.
4. V svojom srdci chcem Teba mať, z Teba prameň milosti
bude mi večne vyvierať i v kríži i v žalosti,
do Tvojich rán sa skryjem, a tak či mriem či žijem,
víťazstvo mám zaručené vždy, pre Tvoje umučenie.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:14 min)

2012-02-23
2012-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)