MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus žije, život náš, naše svetlo, naša nádej!
Aj keď telo zotlie raz, s Ním však budeme žiť ďalej
tam, kde smrti viacej niet, kde nám kvitne spásy kvet.
2. Hoci ťažké bremená na nás kladie život časný,
z Ježišovho vzkriesenia máme silu, údel šťastný:
Tvoje vzkriesenie, Kriste, to potvrdzuje iste.
3. Hoci často klesáme, krehkí sme, hriech v nás prebýva,
vrúcne k Bohu voláme, aby v srdci viera žila,
keď raz telo hrob skryje, nech náš duch s Kristom žije.
4. Pochybnosť nás nemýli, aj keď všetci raz umrieme,
ak v svätosti sme žili, s Pánom večne žiť budeme.
Základ spásy máme v Ňom, v Kristu živom, vzkriesenom.
5. Hospodine, sláva Ti, že si vzkriesil svojho Syna,
vieru nám nič nezvráti, vieme: Tvoja sme rodina;
večný život si nám dal, prijmi našu obeť chvál.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:35 min)