MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2010-11-12
2010-11-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nádej, milá nádej, zložená v Kristu, kde hľadať v súžení útechu istú?
Čím by sa nám srdce potešilo, akby bez nádeje v Kristu žilo?
2. Časné dni tak rýchlo človeka zbavia radostí, priateľov, majetku, zdravia;
ó nádej presladká, ale tvoj kvet nezvädne, hoc by sa otriasal svet.
3. V záhrade života aj tŕnie rastie a pútnik nemôže kráčať ňou šťastne,
na teba keď hľadí unavený, silu novú nájde v tvojom tieni.
4. Na mori širokom vlny sa búria chveje sa celá zem, víchrice zúria,
keď príde tak náhle vlnobitie, ktože nám zachráni živobytie?
5. Ty nádej v Ježiša, zornička jasná, opora života bezpečná, krásna,
všetkých usúžených posilňuješ, mierniš kríž, bolesť im utišuješ.
6. Ó nádej v Ježiša, ty tešíš vždycky, aj keď smrť zakončí náš život ľudský,
Ježiši, Ty svojich zachraňuješ, vzkriesiš nás a večnosť nám daruješ.
7. Choroby hojíš nám trpezlivosťou, s tebou súd čakáme nad zlom i cnosťou,
človeče, na svete najväčší dar je nádej v Ježiša, ktorú Boh dal.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)