MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2010-09-27
2010-09-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aké milé miesto a vzácne, kde slovo Božie prebýva,
kde Bohu znejú chvály hlasné a Sion pustý nebýva,
kde vrúcne vďaky vzdávame, modlíme sa a spievame.
2. Verný, tak ako Jákob, nájde hoci na púšti Boží dom,
Boha je možné vzývať všade, nič, ani púšť nebráni v tom,
predkovia neraz tak naši v údoliach, v lesoch Ho našli.
3. Na tomto mieste poznávame, že Boh aj nám prítomný je,
kde Jeho slovo počúvame a srdce Ho oslavuje,
tu v Jeho mene spojení tvoríme cirkev na zemi.
4. Požehnaj, Pane, slovu svojmu, do pôdy dobrej nech padá,
daj radosť z neho ľudu Tvojmu, keď pravdu v tom slove hľadá,
vlej do sŕdc našich z milosti, čo slúži viere, zbožnosti.
5. Ježiši Kriste, na Tebe len zbor veriacich pevne stojí,
Ty viery základný si kameň a opora v žitia boji;
obdar nás lásky stálosťou, až do skonania vernosťou.
6. Napokon v našich srdciach si sám zbuduj stály príbytok svoj
a neprestajne prebývaj tam, v jednotu viery svojich spoj,
až raz Ti v nebeskom chráme večnú česť a chválu vzdáme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)