MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-06
2013-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2010-10-05
2010-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť,
ó, to je blaho nad ktoré niet!
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,
ach, hodno cele opustiť svet!
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,
ach, hodno cele opustiť svet!

2. Smieť žiť pre Krista, niesť hanu, strasť,
smieť raz čo víťaz vojsť v nebies vlasť.
V korune slávy zastať pred Bohom
a žiť tam večne, ó, to je slasť!
V korune slávy zastať pred Bohom
a žiť tam večne, ó, to je slasť!

3. Smieť žiť pre Krista, kým trvá deň,
no, i keď žiaľny zapadol tieň,
vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť,
tú milosť verným Boh dáva len.
Vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť,
tú milosť verným Boh dáva len.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)