MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pán volá k sebe dietky, veď má ich veľmi rád,
On prijíma ich všetky a život chce im dať;
sám Dieťaťom sa stal, aj za ne mnoho trpel,
aj pre ich spásu umrel a slávne z mŕtvych vstal.

2. Pán dietky vinie k sebe, z nich veľkú radosť má,
im zasľubuje nebe a z lásky im ho dá,
veď krvou svätou sám zmyl aj ich hriechy, viny,
a spasiť všetky mieni, to krstom stvrdil nám.

3. Hoc dietky Pán Boh nám vzal, ich nebi privíta,
im dedičstvo večné dal spásy a života;
na Božiu hľadia tvár, viac nepoznajú žalosť,
len nekonečnú radosť, ten najvzácnejší dar.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:57 min)

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)