MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nuž chválu vzdajme Bohu za jeho milosť mnohú,
z ktorej všetko v hojnosti na nás plynie z výsosti.
2. Dáva nám pokrm, nápoj i odev, zdravie, pokoj,
za všetkým, čo len máme, zrieť Jeho požehnanie.
3. Aj keď nám dáva mnoho v údolí sveta toho,
o čo viac Jeho ruka v nebesiach nám ponúka.
4. Veď oko nevídalo a ucho neslýchalo,
čo Pán Boh pripravuje tomu, kto Ho miluje.
5. Ó, Bože, Otče drahý, za všetky Tvoje dary,
čo nám dávaš každý deň, buď Ti chvála, česť. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)