MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2010-10-09
2010-10-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Srdečne sa radujme: Ježiš sa narodil,
úprimne Mu ďakujme, že nás vyslobodil
z vín aj večnej smrti, života mám v Ňom dar:
vyjasnime svoju tvár, nikto nech nesmúti.

2. Sláva Bohu, plesajme! Zajasaj, zem celá!
S vďačným srdcom vítajme nášho Spasiteľa;
nenávisť a rozbroj mocou svojou premôže,
v láske žiť nám pomôže, nesie radosť, pokoj.

3. Kriste, naša Záchrana, skloň sa k nám, voláme,
Spasiteľa a Pána iba v Tebe máme;
prijmi vďaky naše, vrúcnym prosbám sluchu praj,
z hriechu povstať pomáhaj, a veď k večnej spáse.

4. Narodený Mesiáš, sprevádzaj nás stále,
aby verne každý z nás Tebe slúžil k chvále;
zažeň smútok, žalosť, v každej, chvíli s nami buď,
požehnaj a spas svoj ľud, daruj večnú radosť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)