MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Z rozkazu Pána pokrstený, dedičstva Jeho právom mám.
Života raj mám otvorený, Boha svojím Otcom volám.
Chcem Jemu slúžiť v svätosti, za Kristom kráčať k večnosti.
2. Privádzaš ma, Bože, k poznaniu sviatosťou Krstu svätého,
akú mám milosť darovanú od Syna Tvojho milého,
akú si radosť pripravil tomu, kto v Teba uveril.
3. Ako by som Ťa nemiloval, môj Otče, láskou úprimnou,
a vôľu Tvoju nezachoval s detinskou čistou dôverou?
Z celého srdca chcem Ťa ctiť a život svoj Ti zasvätiť.
4. Zostávaj pri mne s Duchom svojím, tak ako si mi zasľúbil,
vo viere nech vždy pevne stojím, by som sťa Tvoje dieťa žil.
Ó Bože môjho spasenia, daj Tvojím byť bez prestania.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)