MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Duchu Svätý, žiadame všetci, srdce nám osvieť,
túžbu v nás rozniesť, aby úprimne jednomyseľne
najprv hľadali sme kráľovstvo nebeské.

2. Ó Duchu Svätý, v daroch bohatý, vrúcne voláme,
dávaj nám stále pokoj a radosť, vo viere stálosť,
istotu spasenia z Tvojho pôsobenia.

3. Ó Duchu Svätý, nech nám zasvieti Tvojho svetla lúč,
srdce nám prebuď, by sa tešilo, Boha slávilo,
že všetkým Syna dal, svet tento miloval.

4. Ó Duchu Svätý, kiež sa roznieti pevná vôľa v nás
Krista vyznávať verne do konca svojho života;
že dáš to, veríme, aj viac, než prosíme.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:59 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)