MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 3:38 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Milý Pane, daj, nech počúvame slovo, ktoré bude nám zvestované,
aby sme aj žili podľa neho a mohli vojsť do života večného.
2. Milý Ježiši ukrižovaný, zmiluj sa, zmiluj nad všetkými nami,
keď nás vzkriesiš a postavíš pred súd, nezavrhni nás, milosrdným nám buď.
3. Vtedy Tvoje slovo prísne bude, hriešnikom keď povieš na svojom súde: Odíďte odo mňa zlorečení! Lež svojim povieš: Poďte, požehnaní!
4. Poďte do radosti nekonečnej, z lásky Otca môjho vám pripravenej,
tam budete so mnou, Pánom svojím, v mojom kráľovstve vo večnom pokoji.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)