MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:35 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ľud Boží, vitaj nový čas, Pán Boh nám nový rok dal zas,
vzdaj chválu, ďakuj milému Otcovi večnému.

2. Ak ťa aj búrky predesia, hľaď s dôverou na nebesá,
vzdaj chválu, ďakuj milému Otcovi večnému.

3. Ver, v novom roku Kristus Pán po cestách viesť ťa bude sám; vzdaj chválu, ďakuj milému Otcovi večnému.

4. Premôž strach z búrok, príboja, pri nás je Knieža pokoja; len spievaj: Bohu buď sláva! On sa nami zostáva!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)