MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pamätajme na to všetci: Stálosti nemáme,
smrť nás často vtedy zdesí, keď sa nenazdáme.

2. Smrteľní sme – vieme tedy: umrieť raz musíme,
ale ako, kde a kedy, ani netušíme.

3.Taký, hľa, je od pradávna údel všetkých ľudí,
nešťastia nás mnohé rania, strhnú smrti prúdy.

4.Boh však nechce, aby večne zhynul hriešny človek,
On dá silu, hoc je smútok veľký akokoľvek.

5.On dal svetu Spasiteľa – a v Ňom aj my máme
láskavého Tešiteľa, preto nezúfame.

6. Dúfajme, On nielen raní, On i obväzuje,
otvorí nám nebies brány, spásou obdaruje.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)