MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-05
2012-01-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2012-01-05
2012-01-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiš, moja radosť, srdca môjho žiadosť, krása vznešená;
len po Tebe túži v každom svojom kríži duša stiesnená.
Syn Boží, Spasiteľ môj, na svete niet nič milšieho, nad Teba drahšieho.
2. Ja v Tvojej ochrane, i keď boj nastane, nič sa neľakám.
Nech si víchor zúri, nech zlosť ľudská búri, v Teba len dúfam.
I keď hriech sa rozmáha, a mňa kríž, zármutok desí, len nech Ty pri mne si.
3. Vzdiaľ sa, svetská márnosť, lebo moja radosť len Pán Ježiš je,
preč, sláva, hodnosti! Pácha neprávosti, kto pre vás žije.
I keď kríž a časná smrť na svete ma trápi, mučí, s Ním ma nerozlúči.
4. Nesmúť, moja duša, ver v Pána Ježiša, radosť hľaď v Ňom nájsť,
tí, čo Ho milujú, miesto smútku majú v nebi svoju slasť.
Ak znášam aj potupu, o všetkom vie večná Milosť, Ježiš, moja radosť.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:14 min)