MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Kňaz: Kyrie elejson.
1. Zmiluj sa, Bože, nad nami, nad nehodnými dietkami,
odpusť z otcovskej milosti všetky viny, neprávosti.
2. Pre zásluhy Syna svojho, v nebesiach osláveného,
ráč sa k nám, Otče náš, skloniť, a prosby vrúcne vyplniť.
Kňaz: Kyrie elejson.
3. Zmiluj sa, Kriste, nad nami, zhliadni na nás a buď s nami,
oroduj u Otca za nás a na pokánie daruj čas.
4. To slovo plné milosti i prevelebné sviatosti
v čistote nám zachovávaj, v cirkvi k spáse všetkým dávaj.
Kňaz: Kyrie elejson.
5. Zmiluj sa, Pane, nad nami, ó Duchu Svätý, buď s nami,
naše srdcia k sebe priviň, posväť naše slovo i čin.
6. Amen, to pevne veríme, že splníš, za čo prosíme;
buď Ti za to česť a chvála teraz i na veky vzdaná.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:47 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)