MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-20
2013-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kde sú verné zástupy Božích vyvolených,
ktorých Ježiš vykúpil, krvou očistil ich,
Pane, tam si vezmi nás, keď sa nám čas minie,
pre zásluhy svoje spas a pre zmilovanie.

2. Kde je nové nebo, zem, s ľuďmi Boží stánok,
kde na tróne uprostred je Boží Baránok,
Pane, tam si vezmi nás, aby sme Ti chvál,
v ktorých zaľúbenie máš, spievať neprestali.

3. Tam nebude viacej plač, trápenie a smútok,
ale večná radosť, jas, nijaký zármutok.
Pane, zotri slzy nám, ktoré prelievame,
nech po časnej smrti tam s Tebou prebývame.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)