MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, milý Pane, v tomto smutnom čase,
keď srdce kvíli, slzia oči naše,
skloň sa k nám v láske, viď naše úzkosti, poteš v žalosti.
2. Pred mocou smrti slabí sa cítime,
buď pri nás, Kriste úprimne prosíme,
potešuj smutných, slabých podopieraj, slzy zotieraj.
3. Ježiši, Teba keď pri sebe máme,
smrti a hriechu sa už neľakáme:
v údolí temnom predsa nie sme sami, keď Ty si s nami.
4. Aj Ty si umrel, za Tebou plakali,
aj Tvoje mŕtve telo pochovali,
však Otec Tvoj Ťa vzkriesil v určený čas: On vzkriesi aj nás!
5. Preto nám v smrti svieti svetlo viery:
večne neumrie ten, kto v Teba verí!
V istote tejto útechu vidíme, keď sa lúčime.
6. Nuž, s nádejou sa rozlúčme v pokoji.
Nám láska Božia rany srdca zhojí,
zosnulých v Pána vzbudí v posledný čas archanjelov hlas.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:17 min)

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, milý Pane, v tomto smutnom čase,
keď srdce kvíli, slzia oči naše,
skloň sa k nám v láske, viď naše úzkosti, poteš v žalosti.
2. Pred mocou smrti slabí sa cítime,
buď pri nás, Kriste úprimne prosíme,
potešuj smutných, slabých podopieraj, slzy zotieraj.
3. Ježiši, Teba keď pri sebe máme,
smrti a hriechu sa už neľakáme:
v údolí temnom predsa nie sme sami, keď Ty si s nami.
4. Aj Ty si umrel, za Tebou plakali,
aj Tvoje mŕtve telo pochovali,
však Otec Tvoj Ťa vzkriesil v určený čas: On vzkriesi aj nás!
5. Preto nám v smrti svieti svetlo viery:
večne neumrie ten, kto v Teba verí!
V istote tejto útechu vidíme, keď sa lúčime.
6. Nuž, s nádejou sa rozlúčme v pokoji.
Nám láska Božia rany srdca zhojí,
zosnulých v Pána vzbudí v posledný čas archanjelov hlas.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:59 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)