MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach Bože, zhliadni z výsosti a zmiluj sa nad nami,
je málo pravej vernosti, klesáme v mnohom aj my,
veď Tvojich slov si nevážia, dľa viery žiť sa nesnažia
tak mnohí medzi nami.

2. Náuk sa držia falošných a úsudku vlastného,
niet veriacich, prave zbožných, kde niet slova Božieho,
vymýšľa si každý iné, tým cirkev sa triešti, hynie,
len zvonku peknou zdá sa.

3. Boh hovorí: Už zasiahnem, môj ľud je rozptýlený,
zo súženia ho vytrhnem, zas bude zjednotený,
moc slova spôsobí zjavne, že bude zlo prekonané,
zo slabých budú silní.

4. Veď striebro tiež v ohni býva prečistené sedemkrát,
či naša viera je živá, má v kríži sa dokázať,
keď v ňom sa ona posilní, dokážeme sa jak verní,
a slovo sa zaskveje.

5. Chráň nás, Bože dobrotivý, pred hriechom a pred zlosťou,
buď na svojich pamätlivý, obdar slova milosťou,
nech nikdy žiadni zlostníci, bezohľadní násilníci
na svete nezvíťazia.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)