MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ten na kríži moja spása, moja láska, moja česť,
každá márna žiadosť vzdiaľ sa, i to, v čom stálosti niet.
Pokušenia plný svet do hriechu by ma chcel zviesť;
ten na kríži moja spása, k Nemu stále utiekam sa.
2. Ten na kríži – moja spása! Ty by si pochyboval?
Naňho s vierou pozerám sa, lebo za mňa život dal.
On je môj Hrad v čas boja, On je Knieža pokoja.
Ten na kríži moja spása, k Nemu stále utiekam sa.
3. Ten na kríži – moja spása, hriech odporným sa mi stal;
Ježiša nemôžem vzdať sa, za mňa svoju krv vylial.
Nechcem Ho viac križovať, Jeho smrť znevažovať:
Ten na kríži – moja spása, k Nemu stále utiekam sa.
4. Ten na kríži – moja spása, hoci zvodca útočí,
aj keď ma ku zlému zvádza, s Kristom ma nerozlúči
ani sláva, ani moc, ani bieda a nemoc.
Ten na kríži – moja spása, k Nemu stále utiekam sa.
5. Ten na kríži – moja spása, ak prídeš, smrť, hoci dnes,
moje túžby vyplnia sa, k Pánovi ma povedieš;
Tam uzriem tvár samého môjho Krista milého;
On na kríži – moja spása, k Nemu stále utiekam sa.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)