MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Duchu dokonalý, si nad všetky ľudské chvály:
vrúcnym hlasom Ťa vzývame, zmiluj sa nad nami, Pane.
2. Svetlo Tvoje osvecuje, však hriech nám ho zatieňuje,
žiadosť zlá nám srdce mámi, Bože, zmiluj sa nad nami!
3. Často slabí sme k dobrému, viac sme náchylní ku zlému,
Ducha pravdy kormútime, úprimne Ti neslúžime.
4. Vyššie veci nehľadáme, na zemských si zakladáme,
hynieme v žiadostiach vlastných, ani v šťastí nie sme šťastní.
5. Len k Tebe, Bože nás, zrieme, pre Kristovo zasľúbenie,
daj nám zo svojej milosti, Ducha lásky a svätosti.
6. Ohňom večnej moci Jeho zapáľ v srdci z nás každého
obeť viery ušľachtilú, Tebe príjemnú a milú.
7. Duch pravdy svätého slova, nech nás chráni a zachová,
aby sme verní zostali, bludom, zvodom odolali.
8. O všetko to Ťa prosíme, že vyslyšíš nás veríme:
zmiluj sa zmiluj nad nami, ako otec nad dietkami.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)