MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dopraj mi s Tebou prebývať, Kriste Ježiši,
radovať sa večne s Tebou v nebeskej ríši, v nebeskej ríši.
2. Ty si Pán, Syn Boží svätý, Vykupiteľ môj
a ja nehodný a hriešny, služobník som Tvoj, služobník som Tvoj.
3. Vždy keď o Tebe rozjímam cítim v srdci žiaľ,
že som Ťa pre svetskú márnosť nie vždy miloval, nie vždy, miloval.
4. Ty si nad všetky poklady, čo sú na svete,
ja len v Tebe, Ježiši, mám poklad v živote, poklad v živote.
5. Nadarmo ma k sebe vábi, priťahuje svet,
väčšej slávy, spokojnosti mimo Teba niet, mimo Teba niet.
6. Amen, Amen drahý Pane, veď ma k večnosti,
aby som s Tebou prebýval v stálej radosti, v stálej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:08 min)