MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristova krv, spravodlivosť je svadobný môj šat a skvost,
ním pre nebo sa ozdobím a tak pred Bohom obstojím.

2. Vo viere k Nemu sa viniem, v tej viere smrti neuzriem,
veď On ma zbavil všetkých vín, dlh môj je navždy splateným.

3. Baránok svätý, nevinný, smrti na kríži vydaný,
čo za mňa sa obetoval, On je môj Boh, môj Pán a Kráľ.

4. Viem, že krv Jeho predrahá je večne vzácna u Boha,
tej svätej krvi kropaje sú základ mojej nádeje.

5. Či žijem a či umieram, na Jeho krv sa spolieham,
pre túto krv som istý si, že Boží hnev sa utíšil.

6. A dokiaľ trvá život ten, som rozhodnutý každý deň
svedčiť o Božej milosti, čo plynie na mňa z výsosti.

7. Ó Kráľu slávy, Pane náš, čo v nebi s Otcom prebývaš,
prosíme, s láskou na nás hľaď, ráč ľudu svojmu požehnať.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:19 min)