2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh náš je láska od večnosti, je základ bytia, prúd milosti,
On z lásky stvoril, spravuje svet, kde nieto Jeho, života niet!
Boh náš je láska, Boh náš je láska!

2. Boh náš je láska od večnosti, On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet! Kde nieto Jeho, radosti niet,
Boh náš je láska, Boh náš je láska.

3. Boh náš je láska od večnosti, On darca svätej blaženosti;
z lásky vykúpil stratený svet, kde nieto Jeho, spasenia niet!
Boh náš je láska, Boh náš je láska.

4. Boh náš láska od večnosti, no neuzrieš Ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet bez rúcha slávy prístupu niet!
Boh náš je láska, Boh náš je láska.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh náš je láska od večnosti. On základ bytia, prúd milosti.
Z lásky vytvoril, zdržuje svet. Kde nieto Jeho, života niet!
(: Boh náš je láska! :)

2. Boh náš je láska od večnosti. On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet. Kde nieto Jeho, radosti niet!
(: Boh náš je láska. :)

3. Boh náš je láska od večnosti. On darcom svätej blaženosti.
Z lásky stratený vykúpil svet. Kde nieto Jeho, spasenia niet!
(: Boh náš je láska! :)

4. Boh náš je láska od večnosti. No neuzrieš Ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet bez rúcha slávy prístupu niet!
(: Boh náš je láska! :)

CD: Jeden Život Máme
Track: 04/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Mária Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 3:34 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj