MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vzkriesenie čakáme, vzkriesenie čakáme tohoto,
tohoto tela, lebo veríme, veríme, že raz istotne Boha uzrieme,
Kriste náš, zachráň nás, nech večne nezhynieme!
2. Do zeme kladie sa len telo, len telo duch však k Bohu vznesie sa,
vznesie sa kde už nieto nijakých bolestí:
utíš sa, poteš sa, tam budeš žiť v radosti!
3. Za nimi pôjdeme s nimi však, s nimi však z hrobov svojich vstaneme,
vstaneme keď anjel zvolá: Vstaňte zo zeme! Kriste náš,
prijmi nás tam, kde s Otcom prebývaš!
4. Udeľ nám milosti nebeskejm nebeskej
neskonalej radosti, radosti po tejto časnej mnohej žalosti.
Si náš Pán, skloň sa k nám, večný život daruj nám!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:06 min)