MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-01
2012-03-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2012-03-01
2012-03-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kriste, muž bolesti, až na smrť utýraný,
som Tvojej milosti vždy vďakou zaviazaný
za všetky tie rany, za bolesť nesmiernu,
ktorou si zaplatil tú najvyššiu cenu.
2. Tvoj boj nám víťazstvo, smrť Tvoj život dala
a hriešnikom pravá sloboda sa dostala,
Tvoj kríž je útechou, Tvoje rany zdravím,
a Tvoja krv pre nás útočišťom stálym.
3. Pomáhaj, nech s Tebou vytrvalo kráčame
a v búrkach života nádeje nestrácame,
pre bolesť a rany, korunu tŕňovú,
daj prejsť trpezlivo i cestu krížovú.
4. Mnohé naše rany svojimi zahoj, Pane,
pri našom skonaní nech nádej nestrácame;
Tvoje umučenie, bolestná Tvoja smrť,
sú pre nás istotou, že nedáš zahynúť.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)