MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ako rýchlo na tom svete, Bože večný, láskavý,
Môže život zvädnúť v kvete sťa na poli byľ trávy.
Ty ale zostávaš, neskráti sa Tvoj čas,
a hoci sa všetko minie, Tvoje slovo nepominie.

2. Keď život už uzavrel sa, prosím so slzami,
Tvoje slová nás potešia a duší na uľaví,
kiež veríme silne, že až čas uplynie,
dáš nebeský veniec slávy všetkým, čo Ta milovali

3. Zachovaj nás v živej viere až do smrti, Pane náš!
I keď všetci odídeme, do prachu sa vráti prach,
naša nádej v tom je, z Tvojho slova plynie,
že po viere, láske, práci, duch sa opäť k Tebe vráti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)