MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiš ma miluje, čo si mám ešte žiadať?
V Ňom a Jeho láske chcem stále zotrvávať,
On vo mne ja v Ňom, to ma potešuje,
som šťastným dieťaťom; Ježiš ma miluje.

2. Nie horkosť, lež sladkosť zo slov Jeho plynie mi,
ak tu mám ďalej žiť, Pane, prispor mi viery;
staň sa ako Ty chceš, keď ma kríž sužuje,
u mňa stále platí: Ježiš ma miluje.

3. On vie lepšie, než ja, v čom pravé blaho tu je,
predo mnou je skrytý cieľ, ktorý On sleduje,
keď však trpezlivo prenášam trápenie,
nič mi neuškodí, Ježiš ma miluje.

4. Prešťastný je ten deň, keď na Neho spomínam,
šťastná je chvíľa tá, k Ježišovi keď vzhliadam;
hoci raz aj umriem, srdce nežaluje,
vyznávam s istotou: Ježiš ma miluje.

5. A keď raz príde smrť, z časnosti ma odvolá,
pôjdem jej v ústrety,na v nádeji zavolám:
Smrť, strach hrôza z teba sa ma nezmocňuje,
lebo pevne verím:Ježiš ma miluje.

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:57 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)