MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-23
2013-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1.Rozlúčme sa s týmto telom, pochovajme ho s pokojom
v pevnej nádeji vzkriesenia a večného oslávenia.
2.Ukladá sa porušené, vstane telo oslávené,
pochová sa smrteľné, Boh ho vzkriesi nesmrteľné.
3.Zo zeme je, naspäť ide, raz duchovné odtiaľ vyjde,
keď zaznie trúba anjela a Syn Boží mocne zvolá:
4.Vstaňte, mŕtvi, poďte k súdu, kde skutky odkryté budú;
vy, ktorí ste bolí verní, vy budete oslávení.
5.Kriste, Tvoje umučenie nech nám slúži na spasenie,
odvaľ z nášho hrobu kameň, daj s Tebou byť večne. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2012-07-27
2012-07-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)