MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-02
2013-07-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. S tebou sa rozžehnávam, svet klamný, nestály,
veď v tvojich krásach nemám radosti zdroj stály,
v nebi je stánok lepší, po ňom verní túžia,
tam Pán večný poteší všetkých, čo Mu slúžia.

2. Svojou radou ma spravuj, Ježiši, syn Boží,
zmužilosť srdcu daruj, keď sa môj kríž množí,
uľavuj mi bolesti, daj šťastné skončenie,
potom po časnej smrti aj večné spasenie.

3. V deň boja posledného Tvoj kríž, meno Tvoje,
kiež občerství ma mdlého, je zdrojom nádeje,
a Tvoja smrť, Ježiši, horké umučenie,
nech útechou je duši, keď príde lúčenie.

4. Nuž priviň ma z milosti ku sebe, môj Pane,
priveď, kde niet žalosti, kde len radosť vládne,
dobre mi bolo časne pri Tebe aj v kríži,
preto chcem byť i večne s Tebou, môj Ježiši!

5. Vpíš moje meno Pane, do Knihy života,
a spoj ma s tými pevne, čo v nebi chvália Ťa
účastní večnej slávy a stálej radosti,
splň to, Pane láskavý, prehojný v milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:49 min)

2012-11-11
2012-11-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. S tebou sa rozžehnávam, svet klamný, nestály,
veď v tvojich krásach nemám radosti zdroj stály;
v nebi je stánok lepší, po ňom verní túžia,
tam Pán večný poteší všetkých, čo Mu slúžia.
2. Svoju radou ma spravuj, Ježiši, Syn Boží,
zmužilosť srdcu daruj, keď sa môj kríž množí,
uľavuj mi bolesti, daj šťastné skončenie,
potom po časnej smrti a večné spasenie.
3. V deň boja posledného Tvoj kríž, meno Tvoje,
kiež občerství ma mdlého, je zdrojom nádeje
a Tvoja smrť, Ježiši, horké umučenie,
nech útechou je duši, keď príde lúčenie.
4. Nuž priviň ma z milosti ku sebe, môj Pane,
priveď, kde niet žalosti, kde len radosť vládne;
dobre mi bolo časne pri Tebe aj v kríži,
preto chcem byť i večne s Tebou, môj Ježiši!
5. Vpíš moje meno, Pane, do Knihy života,
a spoj ma s tými pevne, čo v nebi chvália Ťa
účastní večnej slávy a stálej radosti;
splň to, Pane láskavý, prehojný v milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:05 min)

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)