MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:49 min)

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, príď, Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi, ktoré máš,
aby sme slovo Božie prijali a v srdci svojom zachovali,
jedine v Boha dúfali, tak večný život dosiahli.
Ó, vypočuj nás, láskavý Pane,
všetkých, ktorí k Tebe dnes voláme: Haleluja, haleluja!
2. Bože, milostivo na nás hľaď a svoju tvár ku nám obráť,
aby sme Krista Pána poznali, až do smrti verní zostali,
veď vylial svoju krv za nás, On Vykupiteľ a Boh náš.
Ó, vypočuj nás, láskavý Pane,
všetkých, ktorí k Tebe dnes voláme: Haleluja, haleluja!
3. Pane, nekonečný v milosti, odpusť nám hriechy, neresti,
daj, aby sme sa smrti nebáli, Teba vždy smelo vyznávali,
vo viere, láske vzrastali a Tebe dôverovali.
Ó, vypočuj nás, láskavý Pane,
všetkých, ktorí k Tebe dnes voláme: Haleluja, haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:52 min)