MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto ma z tejto cudziny šťastne vyviesť môže?
Kto do nebies otčiny vovedie ma, ktože?
Kto mi kroky upraví do svätého mesta,
ta, kde pokoj je pravý? Ty, Jezu, si cesta!

2. A keď neraz v živote vo tmách hriechu blúdim,
odkiaľ mi aj v temnote jasnosti lúč prúdi?
Z Teba, Pane Ježiši, Ty si svetlo sveta,
Ty si Vodca najvyšší, Ty si Pravda svätá.

3. Na pokraji zúfania, keď sa nádej tratí,
šípy smrti porania, kto mi nádej vráti?
Len Ty, Darca života! Tvoje zmŕtvychvstanie
je mi spásy istota: Ty si život, Pane!

4. Za Tebou ísť teda chcem, lebo verím iste,
že či žijem a či mriem, Tvoje som, drahý Kriste,
Cesta, Pravda, Život môj! Nasledovať Teba
budem aj cez smrti boj, až do slávy neba.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)