MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ja sa lúčim už s vami dnes, priatelia pre milí,
do Božej váš ochrany oddávam v tejto chvíli:
Stíšte nárek bolestný, ten prejav smútku, žiaľu verte,
že tam v radosti žiť máme s Pánom spolu.
2. Verte v Pána Ježiša, On vám dá večnú spásu,
pri Ňom máte tešiť sa tam v ríši svetla, jasu.
On je vodcom do slávy, On vedie Božie dietky,
verným sudca láskavý, keď príde súdiť všetkých.
3. V pravej viere stojte vždy a v láske, cnosti žite,
Pánu Bohu k sláve, cti, tak svojim blížnym svieťte;
keď sa skončí vaša púť v pozemskej, časnej vlasti,
tíško máte spočinúť, nepoznať žiadnych strastí.
4. Pomáhaj nám, Pane náš, zniesť trápenia na zemi:
nemoc, slabosť, každú tiaž, a daj tým, čo sú verní,
veniec spravodlivosti. Po tejto časnej púti prijmi
nás do radosti, kde už nič nezarmúti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)