MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Už sa nám púčik rozvil na kmeni ružovom,
Kristus Pán sa narodil v Dieťati sľúbenom.
Kvet plný nádhery, v náručí čistej Panny,
pastieri uzreli.

2. Ten kvet prekrásny milý, je Božej slávy Syn,
Boh dal Ho v pravej chvíli, aby nás zbavil vín,
premohol diabla, smrť; On Boh a Človek pravý
nedá nám zahynúť.

3. Ó vzácny kvet, náš Kriste, vrúcne Ťa prosíme,
buď pevné útočište nám v každej hodine,
Ježiši, až po skon veď svoj ľud, do radosti
prijmi nás napokon!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)