MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tebe patrí vďaka vrúca z hĺbky úprimného srdca,
že sa o nás všetkých staráš všetko potrebné nám dávaš, Kráľu večný!
2. Za prijaté Tvoje dary, čo sme teraz požívali,
pokorne Ti ďakujeme, z duše Ťa oslavujeme, Ó Bože náš!
3. Buď Ti aj dnes, Bože, chvála, česť a sláva neskonalá;
Ty si pánom všetkých vecí, Tebe sa koríme všetci: Haleluja!
4. Chváľ každý duch Hospodina i Ježiša Jeho Syna,
dobrotu Ducha Svätého, v Trojici nerozdielneho Pána Boha!
5. O mier a pokoj žiadame,
kiež ho aj v dňoch našich máme, k nemu dospieť daj,
Pane náš, a zastaň sa nás v každý čas, Bože mocný!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:33 min)