MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:32 min)

2010-09-14
2010-09-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Otče dobrotivý, buď nám hriešnym milostivý, z hriechov svojich sa kajáme, zmiluj sa nad nami, Pane!
2. My sme hriešne pokolenie, iba trest zasluhujeme, nevernými sme dietkami, Bože, zmiluj sa nad nami!
3. Netresci nás v prísnom hneve, veď za nás na kríža dreve platil Syn Tvoj milovaný; Otče, zmiluj sa nad nami!
4. Synu Boží, Jezu Kriste, pre kajúcich útočište, lieč nás svojimi ranami, Pane, zmiluj sa nad nami!
5. Obeť si priniesol za nás, svojou smrťou splatil hriech náš, za ktorý sme trpieť mali, Kriste zmiluj sa nad nami!
6. Utešiteľ, Duchu Svätý, v láske hojný, prebohatý, teš nás, posväť a buď s nami, Bože, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:14 min)