MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aj keď nás smrť zarmucuje, v tom je naša útecha,
že Pán Ježiš obživuje, zahynúť nás nenechá.
Máme Pána láskavého a my vieme, že sme Jeho
či v živote, či smrti.
2. Pánovi sme! Z Jeho rúk nás vytrhnúť nik nemôže,
aj keď príde odchodu čas, On je s nami a môže
dať nám zo svojej milosti nový život vo večnosti,
ak tu v Neho veríme.
3. Aj keď nás smrť rozdeľuje, k Ježišovi prídeme,
tam, kde večne On kraľuje,/ tvárou v tvár Ho uzrieme.
Táto nádej, táto viera slzy z očí nech zotiera
zarmútených, plačúcim.
4. Potešme sa teda v smútku aj pri tomto lúčení,
Pánovi sme – a On vskutku žiaľ na radosť premení!
On, čo umrel i z mŕtvych vstal, večný život vervým získal,
vďaku za to vzdajme Mu!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:04 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)