MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Oslávme Pána, všetci, čo Ho ctíme,
modlitba vrúcna nech sa k Nemu vinie!
Božiemu menu sláva, česť buď vzdaná. Oslávme Pána!
2. On, Otec dobrý život nám daroval,
predošlej noci verne opatroval,
zo spánku sviežich prebudil za rána, oslávme Pána!
3. Že umom myslieť, srdcom cítiť vieme,
Krista milovať, blížnym slúžiť chceme;
to sú tiež dary Jeho požehnania, oslávme Pána !
4. On, verný Strážca, studnica dobroty,
Hospodin mocný chráni nám životy,
pokoja tvorcov snahy požehnáva, oslávme Pána!
5. Sprievodcom je nám Pán zeme i neba,
pomáha v práci, dáva zdravia, chleba,
milosti Božej hojnosť nám podáva. Oslávme Pána!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:26 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj