MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-14
2016-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Cirkev je chrám Najvyššieho, stĺp pravdy veľmi pevný,
sväté mesto a dom Jeho na skale založený,
ani brány pekelné nedokážu ju podvrátiť,
On si ju vždycky verne mocnou rukou vie ochrániť.

2. Podľa toho cirkev pravá pozná sa neomylne,
keď pri Kristu zotrváva a drží sa Ho silne,
keď slovo a sviatosti dľa rozkazu svojho Pána
zachováva v celosti; že jej Hlavou je vyznáva.

3. Ľud Boží, drž sa jej stále, v nej sa Tebe Pán skláňa,
usiluj sa žiť Mu k chvále až do svojho skonania,
čuj láskavý Jeho hlas, hlas, ktorým ťa oslovuje,
svätý život dal za nás, nevýslovne nás miluje.

4. Bože, cirkvi ráč lodičku vždy otcovsky spravovať,
zaznávajú a maličkú z lásky svojej zachovať;
daj slobodu a pokoj, nech Ti slúži v oddanosti,
vzdiaľ od nás každý rozbroj a veď do večnej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)