MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Cnosť je sýtiť lačného, povinnosť nahých odievať,
prijať opusteného, nemocného navštevovať;
venovať sa aj duši blížneho sa tiež sluší.
2. Keď mu hrozí zúfanie pre hriech, či šťastie pochybné,
stratil nádej, dúfanie, srdce detinské, pokorné,
je v ťažkom položení, a veľkom pokušení.
3. Dopraj mu potešenia a zmierni bolesti jeho,
pomôž mu zo súženia, zažeň beznádej od neho,
ukáž na milosť v Kristu, nech má v Ňom nádej istú.
4. Šťastný, blahoslavený, kto niekoho získa Bohu,
ako služobník verný, povinnosť si splní mnohú;
Pán Boh v nebi oslávi v príbytkoch večnej slávy.
5. Ak sám z toho radosť máš, že ťa viera osvietila,
čo sa o to nestaráš, aby aj iným žiarila?
Aby v temnom mámení už viacej neblúdili.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)