MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ!
Nesie pokoj, milosť svetu, zmierenie v Ňom Boh nám dal.
Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá?
Slávou zneje nebo, zem, Krista víta Betlehem.
Sláv tiež, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

2. Prichádza k nám z nebies ríše v pravde mocný Hospodin,
narodil sa pre celý svet z čistej Panny Boží Syn;
v ľudskom tele božská moc zaháňa preč smrti noc.
Emanuel, Spasiteľ, zjavil spásy večný cieľ.
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

3. Prichádza k nám Knieža mieru, spravodlivý mocný Kráľ,
nesie darom svetlo spásy, premáha tmu, strach i žiaľ.
K nám sa biednym privinul, aby človek nezhynul,
aby hriešnik na zemi bol Ním znovuzrodený.
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy kráľ!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:20 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)