MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-13
2012-01-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Otče všetkých ľudí, neskonalý v milosti,
Tvoje oko všetko vidí: radosti i žalosti.
Vieš o láske rodičovskej, veď ju z dobroty otcovskej
do sŕdc našich vštepuješ, chrániš a rozmnožuješ.
2. Vypočuj nás, milý Pane, požehnávaj výchovu,
Ty si predsa darov prameň, ujímaj sa odznovu
našich detí – ratolestí, nedaj skĺznuť z rovnej cesty,
na ktorú vykročili, aby Tebe slúžili.
3. Aj my sami v pobožnosti svojím dobrým príkladom
veďme ich po cestách cnosti ku najvyšším pokladom,
ktoré máme v Ježišovi, dietok vernom priateľovi,
aby si ich vážili a nikdy nestratili.
4. Vieme, Pane, že dáš viacej, než ako sme žiadali.
Žehnaj ďalej naše práce, aby sme vychovali
pokolenie bohabojné, a tak mohli sme spokojne,
vidiac v poriadku svoj dom rozlúčiť sa so svetom.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)