MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vianoce sa priblížili; čas radosti nastal nám.
Roztúžení pozeráme ta k Betlemským končinám.
Ide Ježiš, Syn Boží, túžby naše utíši.
Ide (:: Ježiš ::) Vitaj, vitaj nám!

2. Anjeli nám z neba nesú ten pozdrav preradostný:
„Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom na zemi!“
Ide Ježiš, Syn Boží, všetky žiale utíši,
Ide (:: Ježiš ::) Vitaj, vitaj nám!

3. Otec dobrý na nebesiach nad nami sa zmiloval;
Syna Svojho jediného nám hriešnikom daroval.
Ide Ježiš, Spasiteľ, hriechov našich Zhladiteľ!
Ide (:: Ježiš ::) Vitaj, vitaj nám!

4. Jedným srdcom všetci spolu k chvále Jemu spievajme;
Hosťa toho nebeského preradostne vítame.
Navštíviť nás ide sám, odpustenie nesie nám.
Vitaj, vitaj, ó, Ježišu, vitaj, vitaj nám!

melódia: K. Royová
text: K. Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 2:47 min)